Поиск

Нам так не жить или Кто подарил Геше Мерседес за миллион?

В пятницу 10 июля в 13.15 по улице Петровского проехал автомобиль Мерседес черного цвета. За рулем иномарки с самодовольным видом красовался секретарь городского совета Геннадий Кернес.

Не тот ли это автомобиль, который стоит более миллиона условных единиц и о котором Харьков полнился слухами? Эту красивую машинку якобы Добкин подарил Геннадию Адольфовичу на день рожденья. Соответствует ли этот дорогой подарок доходам мэра или он куплен на чужие деньги в ущерб карманам рядовых харьковчан? Является ли этот факт нарушением закона Украины «о государственной службе» и закона «о борьбе с коррупцией» судить не нам, а нашим читателям.

По материалам: Адвокат-консалтинг

Відшкодування за використання власного транспорту у службових цілях

Ми зареєстрували нове підприємство і вирішуємо, чи придбавати тран­спорті засоби, оскільки є необхідність у службових поїздках і працівники збираються здійснювати їх на власному транспорті. Чи можливо їм якось відшкодовувати витрати на службові поїздки?

Відповідно до п. 4 Норм коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за використання особистих легкових автомо­білів для службових поїздок та по­рядок їх витрачання , затверджених наказом Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 12.11.1993 р. № 88, компенсація за використання осо­бистих легкових автомобілів для службових поїздок — це витрати на експлуатацію автомобіля, включаючи витрати на його ремонт і технічне обслуговування.
Компенсація за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок виплачується керівним працівникам підприємства, установи (керівник підприємства, установи, його заступни­ки), якщо виробнича діяльність їх пов'язана з необхідністю систематичних службових поїздок з використанням для цих поїздок легко­вих автомобілів, що перебувають у їх приватній власності.

Забороняється виплата компенсації на підприємствах, де на ба­лансі перебувають легкові автомобілі, або які орендують (використовують) автомобілі в інших юридичних та фізичних осіб.
Компенсація виплачується щомісячно залежно від класу легково­го автомобіля у таких розмірах:
- автомобілі особливо малого класу з робочим об'ємом двигуна до 1,2 літра — 10 мінімальних розмірів заробітної плати (без індексації);
- автомобілі малого класу з ро­бочим об'ємом двигуна більше 1,2 до 1,8 літра — 15 мінімальних розмірів заробітної плати (без індексації);
- автомобілі середнього класу з робочим об'ємом двигуна більше 1,8 літра — 20 мінімальних розмірів заробітної плати (без індексації).
Виплата компенсації працівникам, які використовують для служ­бових поїздок особисті легкові ав­томобілі, провадиться за наказом керівника підприємства, установи, де вказується клас автомобіля і розміри компенсації.
Для одержання компенсації працівники подають до бухгалтерії підприємства, установи копію технічного паспорта легкового авто­мобіля, що перебуває у їх приватній власності.
Компенсація виплачується одночасно з виплатою заробітної пла­ти за другу половину місяця.
За час перебування працівника у відпустці, відрядженні (у випадках відшкодування йому вартості проїзду до місця відрядження і на­зад), відутності на роботі внаслідок тимчасової непрацездатності, а також з інших причин, коли особистий автомобіль не експлуатується, компенсація не виплачується.
Компенсація не підлягає оподаткуванню і не враховується при обчисленні середньої заробітної плати, на неї не проводяться ніякі нарахування.

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

Зампредседателя НАК "Надра Украины" задержан при получении взятки

Сотрудники СБУ 19 июня в Ивано-Франковске задержали первого заместителя председателя правления Национальной акционерной компании "Надра Украины" во время получения взятки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Государственный служащий требовал 115 тыс. долл. за незаконную продажу имущества и земли, которая является собственностью государства.

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ч.3 ст.368 УК Украины - получение взятки в особо крупных размерах или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение, карается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

НАК "Надра Украины" создана указом президента Леонида Кучмы от 14 июня 2000 г. для повышения эффективности управления предприятиями отрасли геологии и разведки недр. "Надра Украины" занимается геологоразведкой недр и осуществляет инвестиционные проекты в геологоразведывательной отрасли на территории Украины. В состав компании входят 14 геологоразведывательных и специализированных предприятий.

По материалам: Адвокат-консалтинг

Конвертационный центр, через который незаконно проконвертировано 100 млн.грн., выявила налоговая милиция в Харькове

Сотрудники налоговой милиции Харьковской области прекратили деятельность группы лиц, которые занимались незаконной конвертацией денежных средств в Харьковской и Луганской областях. Об этом 19 июня сообщили "SQ" в Государственной налоговой администрации в Харьковской области. Как сообщили в ГНА, установлено, что члены группировки зарегистрировали на малообеспеченных и ранее судимых лиц 29 предприятий, через которые в течение 2008-2009 гг. было проконвертировано более 100 млн.грн. По месту расположения конвертационного центра было изъято 83 печати субъектов хозяйствования, 1 млн. 800 тыс. грн. наличных денег, огнестрельное оружие и бухгалтерская документация. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Справка "SQ". Ч.3 ст.212 УК - уклонение от уплаты налогов, которое привело к фактическому непоступлению в бюджеты или другие государственные социальные фонды средств в особо крупных размерах, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определнной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Ольга Пересада

По материалам: Адвокат-консалтинг