Поиск

Випуск або реалізація недоброякісної продукції

У Києві працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які надали до державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України підроблені документи, у результаті чого отримали ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами. У подальшому правопорушники ввезли на територію України підроблені гомеопатичні препарати на суму понад два мільйони гривень й незаконно використали товарний знак однієї з іноземних медичних фірм. Сума завданих правовласнику збитків встановлюється. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.227, ч.2 ст.229 та ч.З ст.358 (випуск або реалізація недоброякісної продукції, незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

Це коштовне слово — "здоров'я"

Говорячи про стан вітчизняної медицини, не можна обійти питання забезпечення населення ліками, ціни на які ростуть чи не щодня...
Виробництвом лікарських засобів в Україні займаються 148 підприємств, які виготовляють більше 3 тис. препаратів. Ще понад 8 тис. зареєстрованих ліків — іноземного виробництва, що становить 71 відсоток від загальної їх кількості. За даними Держкомстату, роздрібний ринок фармацевтичної продукції за минулий рік склав близько 13 млрд грн. У той же час, при зростанні заборгованості з виплати заробітної плати, кількості безробітних кожна сім'я в державі щоденно стикається зі стрімким подорожчанням ліків. 96 відсотків імпортованих лікарських засобів (за інформацією Держмитслужби) ввезено з використанням режиму пільгового оподаткування, а 2,6 відсотка — суб'єктами, зареєстрованими в офшорних зонах.
За висновками Державного фармакологічного центру, викорінення фактів зайвого призначення лікарями медикаментів хворим, запровадження диференційованої націнки на лікарські засоби дасть змогу українцям заощаджувати щороку близько одного мільярда доларів США. Нашими перевірками виявлено численні випадки встановлення необґрунтованих цін на ліки через перевищення граничних націнок. Однією з причин цього є неналежний контроль за додержанням державної дисципліни цін з боку органів, на які ці функції покладено.

Із четвертого кварталу 2008 року мало місце зростання цін на переважну більшість лікарських засобів: закордонного виробництва — в середньому на 70 відсотків, вітчизняного — на 20. В окремих областях зростання цін було ще більшим. Наприклад, ціна на вітчизняний валокордин у Вінницькій області зросла на 50 відсотків, Рівненській — на 57. В окремих аптечних закладах націнка становила від 75 до 230 відсотків.

Разом із тим, органами влади заходи щодо стабілізації цін на фармацевтичному ринку до цього часу не виконано. Міністерством економіки та Держлікінспекцією не розроблено механізм контролю за дотриманням суб'єктами господарювання надбавок на лікарські засоби та вироби медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню. Не створено і державного реєстру цін на ці препарати.

Нагадаю, що у жовтні 2008 року Антимонопольним комітетом розпочато справу щодо 15 найбільших оптових компаній з розповсюдження ліків за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку лікарських засобів. І Генеральна прокуратура України очікує на остаточні матеріали АМКУ з даного питання. Крім того, відсутність нормативно визначеного порядку взаємодії між митними органами та Державною інспекцією контролю якості лікарських засобів сприяє ввезенню в Україну неякісних та фальсифікованих лікарських препаратів. За останні два роки тільки однією дніпропетровською комерційною фірмою імпортовано майже 2 тис. серій лікарських засобів без будь-якої перевірки їх якості.

До цього варто додати, що з початку 2009 року територіальними органами Держлікінспекції заборонено обіг 22 серій фальсифікованих ліків, виявлено 45 найменувань фальсифікованих та 7 — не зареєстрованих в України медикаментів. Водночас повідомлення інспекції до органів внутрішніх справ про виявлені фальсифіковані медикаменти залишаються без належного реагування. Так, на 15 повідомлень до Міністерства внутрішніх справ отримано лише 2 відповіді. Реальні заходи з виявлення джерел надходження фальсифікату не вживаються.

У поліклінічних відділеннях, як правило, офіційно чи неофіційно вимагають гроші. Такі факти відомі всім, але ситуація не змінюється.

Подібні факти відомі й нам. І ми на них реагуємо. Так, прокурором Луцька порушено кримінальну справу за фактом незаконної відмови у безоплатних медикаментах, у той час як вони були в наявності. У Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за фактом вимагання оплати в онкологічному диспансері. Прокуратурою Судака (АР Крим) направлено до суду кримінальну справу стосовно лікаря кабінету діагностики, яка вимагала гроші за обстеження. Трапляються навіть просто дикі випадки. У Кіровоградській області хворого виписали з лікарні у зв'язку з відсутністю коштів, про що навіть зроблено запис в історії хвороби.

Є безліч фактів вимагання оплати медичних послуг під виглядом благодійної допомоги. Усього ж за результатами проведених у 2008 — 2009 роках перевірок органами прокуратури порушено 441 кримінальну справу, 288 — направлено до суду.

Наостанок зазначу, що проблеми медицини — це проблеми не лише охорони здоров'я. Це проблеми держави, політиків, громадськості, засобів масової інформації. А прокуратура й надалі жорстко діятиме в разі виявлення порушень законодавства про охорону здоров'я.

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

"Около 40 процентов лекарств поставляется в Украину оффшорными компаниями"

Как рассказал председа­тель Государственной на­логовой администрации Украины Сергей Буряк на совещании в Кабинете минис­тров по вопросам ценовой по­литики на рынке лекарствен­ных средств в Украине, нало­говая служба проведет полно­масштабную проверку цено­вой политики восьмидесяти крупнейших поставщиков ле­карств. «В соответствии с за­конодательством, мы за де­сять дней предупредили са­мых крупных оптовиков о том, что с 1 ноября они все будут подвергнуты крупномасштабной проверке», — отметил глава налоговой службы.
Всего за последние не­сколько дней налоговые орга­ны провели кассовые провер­ки 776 субъектов хозяйство­вания, имеющих лицензию на осуществление деятельности на фармацевтическом рынке. Результаты проверки показа­ли снижение оптовых цен на лекарства на 6,3 процента, розничных — на два процента. Сергей Буряк отметил, что считает повышение цен на ле­карственные средства не­обоснованным, поскольку по­ставщики имели складские запасы.
К 15 ноября налоговая служба предоставит результа­ты проверки деятельности оптовых компании, которые по­ставляют в Украину лекарства через оффшорные зоны. «Мы видим, что около 40 процен­тов лекарств поставляется оффшорными компаниями, в частности американского происхождения», — заявил Сергей Буряк.
Напомним, что после того как за последние недели в Украине было зафиксировано подорожание лекарств, пра­вительство
ограничило до де­сяти процентов оптовую над­бавку и до 25 процентов — розничную надбавку на цены на медикаменты. А налоговые органы в связи с необосно­ванным повышением цен на­чали оперативные проверки аптек.

По материалам: Адвокат-консалтинг

В сложившейся ситуации молчать и бездействовать непростительно!

Вадим Григорьевич Клименко, кандидат медицинских наук, менеджер: "Приходится с горечью осознавать, что перед фальсификацией лекарственных препаратов и врачи, и пациенты сегодня практически беззащитны. И, прежде всего, по причине доверчивости, а вернее - уверенности, что приобретение лекарств в аптеке гарантирует их качество.
Я в течение 35 лет занимаюсь врачебной практикой. Последние 14 лет назначаю пациентам и сам принимаю препараты фирмы Heel, участвую в их продвижении в Украине. Когда мой сын принес из аптеки упаковки препаратов Грипп-Хеель и Ангин-Хеель С, мы обнаружили, что таблетки имеют необычный приторный привкус. Я был в недоумении. Но понимание того, что я впервые за эти годы держу в руках фальсификат, появилось сразу. Пришло время расстаться еще с одной иллюзией...
Моя семья уже давно не покупает в случайных местах одежду, продукты, средства личной гигиены. Так живут в цивилизованном мире, и это позитивные реалии нашего быта. Люди посещают "свои магазины" и платят за уверенность в качестве приобретенного товара. Но я никогда не слышал, что надо ходить в "свои аптеки". Оказывается, я пребывал в ложной уверенности, что качество лекарств не подлежит сомнению!
Теперь, прежде чем совершить покупку лекарств или направить пациента, я должен задаться вопросом: "В этой аптеке продаются подлинные препараты?". Я рекомендую считать это руководством к действию для всех - врачей и пациентов. И провизоры - не исключение, ведь мы все - потенциальные пациенты. Учитывая масштаб распространения лекарственных фальшивок и степень их внешней схожести с оригиналами, можно только предположить, что вскоре и провизоры на приеме у врача будут задавать вопрос: "Доктор, где можно приобрести нефальцифицированные лекарства?".
Без тени иронии, вспоминается бессмертная фраза классиков: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Замалчивать проблему фальсификации лекарственных препаратов больше нельзя! Возможно, что в неведении легче жить, но, бесспорно, что выжить так невозможно!"

По материалам: Адвокат-консалтинг