Поиск

Типовой образец судебного иска по невыплате заработной плат

До ____________________________________ (найменування місцевого суду)

Позивач _______________________________
(п. і. б.) що проживає за адресою:
індекс, (місце проживання)
_________________________ Номер засобу зв'язку _____________________

Відповідач _____________________________

місцезнаходження: ________________індекс ________

Номер засобу зв'язку _____________________

Третя особа: Прокуратура ___ -ського району________області,

Місцезнаходження_____________індекс________,

засоби зв'язку________

Ціна позову: ___________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості по зарплаті

Я ________ (П.І.Б) з ________р. по _______р. перебував у трудових правовідносинах із ________, та отримував заробітну плату у розмірі згідно із штатним розкладом підприємства. За розпорядженням (наказом) керівника - директора, голови, президента тощо (чи за власним бажанням) я був .......... року звільнений з посади .............. У відповідності до ст.115 КЗпП України: «Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів». За вимогами встановленими ст. ст. 47, 116 КЗПП України,_________, тобто Відповідач був зобов'язаний в день звільнення видати мені належним чином заповнену трудову книжку та виплати розрахункові кошти - ......... грн. Незважаючи на свій обов'язок встановлений ст. ст. 47, 115,116 КЗпП України Відповідач не здійснив повний розрахунок по заробітній платі, у зв'язку із чим у Відповідача наявна заборгованість по заробітній платі перед мною в розмірі.... грн. Згідно зі ст. 117 КЗпП України в разі невиплати з вини підприємства належних мені сум в день звільнення, підприємство повинно сплатити мені мій середній заробіток за час затримки по день фактичного розрахунку. Отже, окрім прямої заборгованості (... грн), відповідач повинен сплатити мені компенсацію за затримку (ст. 117 КЗПрП України) в розмірі... грн. Таким чином, Відповідач __________ зобов'язаний сплатити мені суму заборгованості по заробітній платі та суму компенсації у загальному розмірі _____грн.
Відповідно до ст.175 Крімінального кодексу України безпідставна свідома невиплата заработної платні більше чім за один місяць вказує на состав правопорушення зі сторони службових осіб підприємства, а тому, прошу суд винести окрему ухвалу по підсумкам розгляду моєї справи.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст.55 Конституції України, ст.ст.47,115,116,117 КЗпП України, п. 2 Постанови КМУ від 20.12.97 №1427 із змінами та доповненнями прошу суд:
1.Прийняти позовну заяву до провадження.
2. Зобов'язати Відповідача _________сплатити мені суму заборгованості по заробітній платі та суму компенсації у загальному розмірі _____грн.
3. Винести окрему ухвалу про виявлення порушення закону при розгляді справи, яку на підставі ст.112 КПК України направити для розгляду по суті до органів прокуратури.
Додатки:
копія позовної заяви для відповідача;
довідка про заборгованість відповідача переді мною;
витяг з трудової книжки (або наказ про звільнення).
Дата
Підпис

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

Зразок заяви в Мінюст щодо неправомірних дій судді

ЗАЯВА
щодо неправомірних дій судді

Відповідно до статті 97 Закону "Про судоустрій України" Міністру юстиції надано право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність судді.
Міністерство юстиції України хоче бути поінформованим щодо всіх випадків неправомірних дій суддів, з метою ефективного та оперативного вжиття відповідних заходів.
ЦЯ ЗАЯВА НЕ Є СКАРГОЮ НА РІШЕННЯ СУДУ

Будь-ласка, прочитайте зміст заяви уважно і надайте повну інформацію, яка нею вимагається. Подання кількох заяв щодо одного і того ж самого випадку різним посадовцям призведе тільки до втрати часу та жодним чином не вплине на результати розгляду. Якщо Ви маєте документи, які підтверджують факти, додайте їх до заяви та направляєте на адресу Міністерства юстиції України: 01025, м.Київ, провулок Рильський, 10.
У разі необхідності використовуйте додаткові аркуші та приєднайте їх до заяви.
Про стан розгляду Вашої заяви Вам повідомлять поштою.

Інформація про заявника: П.І.П.:
____________________________________________________________________________
Вулиця та номер будинку: _____________________________________________________
місто: ____________________ область: __________________________________________
телефон: ( ) __________________________________

Інформація про суддю: П.І.Б.:
____________________________________________________________________________
Назва суду __________________________________________________________________
Зазначте дату випадку: (день/місяць/рік) ________________________________________
Чи пов'язано це з судовою справою? __ Ні __ Так. Якщо так, зазначте номер справи:
тип справи (вибрати): __ цивільна __ кримінальна __ адміністративна __ про адмін.правопорушення __ господарська
Ваш статус у справі: __ сторона __ підсудний __ адвокат __ свідок __ інше
(додайте деталі)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Якщо випадок не пов'язаний із конкретною справою, зазначте за яких обставин і коли Ви мали проблеми з неправомірними діями судді.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

Застосування процесуальних норм

Відповідно до ст.110 ГПК України касаційна скарга може бути подана протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили. Якщо встановлений законом процесуальний строк пропущено, суд може визнати причину пропуску строку поважною і відновити пропущений строк.

П О С Т А Н О В А

Судової палати у господарських справах

Верховного Суду України від 30 жовтня 2007 року

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України, розглянувши касаційну скаргу Державного підприємства "Українське агентство з авторських та суміжних прав" Міністерства освіти і науки України на ухвалу Вищого господарського суду України від 10.09.2007 року у справі за позовом Державного підприємства "Українське агентство з авторських та суміжних прав" Міністерства освіти і науки України до Національної телекомпанії України про стягнення 180000 грн,

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням господарського суду м. Києва від 13.02.2007 року позов задоволено частково.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.05.2007 року рішення господарського суду м. Києва від 13.02.2007 року скасовано та прийнято нове рішення, яким відмовлено у позові.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 10.09.2007 року касаційну скаргу ДП "Українське агентство з авторських та суміжних прав" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.05.2007 року у справі № 20/513 повернуто без розгляду, посилаючись на пропуск строку на касаційне оскарження.

18.10.2007 року Верховним Судом України за касаційною скаргою ДП "Українське агентство з авторських та суміжних прав" порушено касаційне провадження з перегляду ухвали Вищого господарського суду України від 10.09.2007 року. Скарга мотивується неправильним застосування норм процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача, представника позивача, дослідивши доводи касаційної скарги та перевіривши матеріали справи, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.110 ГПК України касаційна скарга може бути подана протягом одного місяця з дні набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили. Якщо встановлений законом процесуальний строк пропущено, суд може визнати причину пропуску строку поважною і відновити пропущений строк, як це передбачено ст. 53 цього Кодексу.

Постанову Київського апеляційного суду від 15.05.2007 року, відповідно до відбитку поштового штемпелю на конверті, було надіслано стороні — ДП "Українське агентство з авторських та суміжних прав" 29.05.2007 року, тобто з порушенням строку, визначеного ГПК України.

Приймаючи ухвалу про повернення касаційної скарги без розгляду, Вищий господарський суд України фактично не дав оцінки тій обставині, що ДП "Українське агентство з авторських та суміжних прав" не могло оскаржити постанову апеляційного суду у зв'язку з порушенням апеляційним судом строків направлення постанови стороні, визначених у ст. 105 ГПК України.

За таких обставин висновок Вищого господарського суду України щодо невідповідності касаційної скарги вимогам розділу XII1 ГПК України не відповідає положенням процесуального законодавства.

Тому касаційна скарга підлягає задоволенню. Оскаржувану ухвалу слід скасувати, а справу передати до Вищого господарського суду України.

Керуючись статтями 111, 11117, 11118, 11119, 11120 Господарського процесуального кодексу України, Судова палата

ПОСТАНОВИЛА:

Касаційну скаргу ДП "Українське агентство з авторських та суміжних прав" задовольнити.

Ухвалу Вищого господарського суду України від 10.09.2007 року скасувати.

Справу направити на розгляд до Вищого господарського суду України.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

Образец ходатайства обвиняемого на изменение меры пресечения

Прокурору ________________ района г. ________

ФИО (полностью) , обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 УК
Украины, содержащегося в СИЗО (указать адрес)

ХОДАТАЙСТВО

Прошу Вас внести представление в суд об изменении мне меры пресечения в виде заключения под стражу, избранную в отношении меня (число, месяц) 200__ г., на подписку о невыезде.

Я признал свою вину в получении взятки, чистосердечно раскаялся, давал показания и участвовал в осмотре моего служебного кабинета. У меня нет намерения скрыться от следствия, воспрепятствовать установлению истины по делу, заняться недозволенной деятельностью. Ранее я не совершал никаких преступлений, имею постоянное место жительства. Прошу разрешить мне до суда находиться с семьей.

На основании ст. 165-1 УПК Украины

ПРОШУ:

Внести представление в ________________ районный суд г. ________ об изменении мне меры пресечения содержание под стражей на подписку о невыезде.

Фамилия, имя, отчество подпись дата

По материалам: Адвокат-консалтинг