Поиск

Образец заявления заключенного на освобождение из-под стражи

Начальнику СИЗО____________________________
Копия: прокурору _____________________ района
г. _______________ (или области)

от заключенного (-ой), (Ваши ФИО),
(камера № __ )

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я был(-а) арестован(-а) по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 ч.2 УК Украины. Постановление судьи (указать наименование суда) о заключении меня под стражу сроком на 2 (два) месяца было вынесено ____________ 200 __ г. В настоящее время срок моего содержания под стражей истек и прокурором в установленном законом порядке не внесено представление в суд о продлении срока содержания меня под стражей.

На основании изложенного, в соответствии с ч. 8 ст. 156 УПК Украины и ч. 3 ст. 20 Закона Украины "О предварительном заключении",

ПРОШУ:

немедленно освободить меня из-под стражи Вашим постановлением и выдать принадлежащие мне вещи.

Дата Подпись Фамилия, имя, отчество

По материалам: Адвокат-консалтинг

Образец отмены решений сессий о выделении земельных участков в зеленых зонах

В Сєвєродонецький міський суд

Позивач: Сєвєродонецька міська екологічна асоціація
«Зелений світ»,
вул. Леніна, 14, оф. 26, Сєвєродонецьк, 93404,
тел. 80645242196
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Представник позивача: Свєтіков Олексій Олексійович,
вул. Курчатова, 22, кв. 52,
Сєвєродонецьк, 93409

Відповідач: Сєвєродонецька міська рада,
вул. Леніна, 32,
м. Сєвєродонецьк, 93404,
тел. 480645244031
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Про визнання протиправними та скасування рішень
органу місцевого самоврядування щодо виділення
земельних ділянок під забудову у скверах міста

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

Сєвєродонецька міська рада на протязі періоду з 1 серпня 2007 року по 30 липня 2008 року прийняла кілька рішень про виділення земельних ділянок під забудову комерційними об'єктами на території скверів міста, а саме виділення землі Сенявському В.А. та Жукову О.В. на території сквера за Льодовим Палацем (рішення міської ради 5-го скликання №№ 1205, 1206, 1680), виділення землі підприємству Балтика на території скверу ім. Гоголя (рішення міської ради 5-го скликання №№ 1168, 1681, 1938), виділення землі Аделяну Г.А. на території скверу за ПК «Хіміків» (рішення міської ради 5-го скликання №№ 1205, 1206, 1680), виділеня землі Малахову на території скверу «Дитяче містечко» (рішення міської ради 5-го скликання №№ 2262), виділеня землі Балацкій на території лісопаркової зони (рішення міської ради 5-го скликання №№ 1399), про продаж з аукціону земельних ділянок на території скверу «Дитяче містечко» (рішення міської ради 5-го скликання №№ 2283). Зазначені рішення у засобах масової інформації не друкувалися, позивачу не є доступними, і мають бути витребувані у відповідача. Позивач вважає зазначені рішення міської ради про виділення земельних ділянок під забудову комерційними об'єктами на території скверів міста протиправними та такими, що порушили права позивача. І вимагає їх скасувати.
Обгрунтування протиправності рішень
Ці рішення є протиправними через такі обставини. Згідно довідки Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міськради загальна площа скверів та парків міста Сєвєродонецьк складає 324598 кв. м. Копія довідки додається (Додаток 3), оригінал може бути витребуваний у відповідача.
Згідно інформації (http://www.loga.gov.ua/region/admust/cities/severodon/) Луганської облдержадміністрації населення Сєвєродонецька складає 126,3 тис. чол.
Таким чином на одного жителя Сєвєродонецька приходиться 2,57 м.кв. скверів та парків. Згідно пункту 5.4. та таблиці 5.1.ДБН 360 – 92 площа озеленених територій загального користування (парків, садів, скверів, бульварів) Сєвєродонецька має бути не менше 12 кв. м на людину. Тож рішення міської ради, якими і так недостатня площа зелених насаджень додатково скорочується, погіршують екологічний стан та умови життя жителів Сєвєродонецька і є порушенням вимог статті 50 Конституції України.
Крім того, згідно п. 6.1. Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. N 173, забороняється будівництво, реконструкція і розширення об'єктів за рахунок території парків, водних акваторій і т.ін.

Обгрунтування, що протиправними рішення порушено права позивача
Відповідно до пункту 1.1. статуту (Додаток 4) Сєвєродонецька міська екологічна асоціація "Зелений світ" є громадською організацією, що об'єднує громадян та громадські організації з метою поліпшення екологічного стану території Сєвєродонецько-Лисичансько-Рубіжанського промислового регіону. Оскільки протиправні рішення відповідача прийняті щодо території Сєвєродонецька і погіршують екологогічний стан, то вони безпосередньо стосуються прав позивача.
Відповідно до пункту «ж» статті 21 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища громадські об'єднання в галузі охорони навколишнього природного середовища мають право подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських об'єднань.

Сєверодонецька міська екологічна асоціація «Зелений світ» є належним позивачем
СМЕА ЗС є юридичною особою, доказом чого є свідоцтво про реєстрацію юридичної особи. Копія свідоцтва додається (Додаток 5).
В контексті параграфу п'ятого статті 2 Конвенції про доступ до інформації, участь в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (ратифіковано Законом України від 06.07.1999 р.) Сєверодонецька міська екологічна асоціація «Зелений світ» (далі – СМЕА ЗС) є зацікавленою громадськістю.
Відповідно до параграфа другого статті 9 Конвенції про доступ до інформації, участь в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, зацікавлена громадськість має мати можливість оскаржити рішення, що стосується довкілля, у суді.

Порушення підлягає оскарженню в адміністративному суді
Відповідач є органом місцевого самоврядування.
Відповідно до частини першої статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно–правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Відповідно до частини другої статті 2 КАС України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь–які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
Відповідно до статті 104 КАС України до адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно–правових відносин. Суб'єкт владних повноважень має право звернутися до адміністративного суду у випадках, встановлених законом.
Тож зазначений спір підлягає розгляду в адміністративному суді.

Визначення підсудності
Відповідно до частини першої статті 18 КАС України місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам.
Відповідно до частини першої статті 19 КАС України адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача.
Оскільки стороною по справі є Сєвєродонецька міська рада, то справа має розглядатися у Сєвєродонецькому міському суді, як адміністративному суді першої інстанції.

Враховуючі викладене, у відповідності до статей 50, 55 Конституції України, ст. 9 Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, пункту 5.4. ДБН 360 – 92, п. 6.1. Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, керуючись ст. 104 КАС України

ПРОШУ:

1. Зобов'язати відповідача опублікувати оголошення про відкритття провадження у газеті «Сєвєродонецькі вісті».
2. Визнати протиправними та скасувати рішення про виділення земельних ділянок під забудову комерційними об'єктами на території скверів міста, а саме:
рішення міської ради 5-го скликання №№ 1205, 1206, 1680 про виділення землі Сенявському В.А. та Жукову О.В. на території сквера за Льодовим Палацем;
рішення міської ради 5-го скликання №№ 1168, 1681, 1938 про виділення землі підприємству Балтика на території скверу ім. Гоголя;
рішення міської ради 5-го скликання №№ 1205, 1206, 1680 про виділення землі Аделяну Г.А. на території скверу за ПК «Хіміків»;
рішення міської ради 5-го скликання №№ 2262 про надання дозволу Малахову на розробку проекту торгового комплексу на території скверу «Дитяче містечко»;
рішення міської ради 5-го скликання №№ 1399 про виділеня землі Балацкій на території лісопаркової зони ;
рішення міської ради 5-го скликання №№ 2283 про продаж з аукціону земельних ділянок на території скверу «Дитяче містечко».
3. Витребувати у відповідача письмові докази, а саме оригінали або завірені копії рішень Сєвєродонецької міської ради щодо виділення під забудову земельних ділянок на території скверів.

Додатки:
1. Копія адміністративного позову
2. Платіжне доручення про сплату державного мита.
Письмові докази
3. Копія довідки управління ЖКГ (два примірники)
3. Копія статуту СМЕА «Зелений світ» (два примірники)
4. Копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи (два примірники)
5. Витяг з протоколу загальних зборів організації про призначення на посаду голови ради СМЕА «Зелений світ»

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

Образец апелляционной жалобы адвоката на изменение меры пресечения

Судебной палате по уголовным делам

апелляционного суда______-ой области

адвоката Иванова И.П. по делу Федорова

Дмитрия Сергеевича (имя и отчество

адвоката полностью не обязательно, а для

обвиняемого полное имя и отчество

обязательно), обвиняемого по ст. 115 ч. 1

УК Украины

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

Постановлением судьи _______районного суда г. _____ от ____ 200_ года в отношении Федорова Д.С. избрана мера пресечения содержание под стражей. Данное постановление является незаконным по следующим основаниям.

Мера пресечения в виде содержания под стражей применяется при наличии достаточных оснований считать, что обвиняемый будет стараться уклоняться от следствия и суда или продолжать преступную деятельность (ст. 148 УПК Украины) В постановлении судьи о применении ко мне меры пресечения в виде содержания под стражей не указаны эти основания.

Согласно статье 150 УПК Украины, при избрании меры пресечения учитывается тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется лицо, его возраст, состояние здоровья, материальное положение, место жительства.

Федоров Д.С. ранее правонарушений не совершал, проживает с родителями, является инвалидом детства 2-й группы, по месту жительства характеризуется положительно.

Данные обстоятельства судом при избрании меры пресечения моему подзащитному не учтены, доказательства не исследованы, а в судебном постановлении судом никоим образом не мотивированы, что указывает на грубое нарушение процессуальных норм и на все правовые основания для отмены судебного решения и направления дела на новое рассмотрение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 165-2 ч.7, 347, 366 УПК Украины,

ПРОШУ:

отменить постановление судьи _______районного суда г. ______от______200_ г. об избрании меры пресечения содержание под стражей в отношении Федорова Дмитрия Сергеевича и дело возвратить на новое судебное рассмотрение в ____районный суд г.______.

Приложения: * справка о состоянии здоровья, характеристика, ордер на представление интересов, копия адвокатского свидетельства.

Адвокат ФИО подпись дата

По материалам: Адвокат-консалтинг

Інструкція щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України
18.06.2007 N 55

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 липня 2007 р. за N 774/14041

ІНСТРУКЦІЯ
щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок проведення робіт з поділу, виділу та розрахунку часток житлових будинків, будівель, споруд, іншого нерухомого майна (далі - об'єкти нерухомого майна), крім земельних ділянок, та застосовується бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ) при підготовці проектних документів щодо можливості проведення робіт з поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна.
1.2. Поділ та виділ частки в натурі здійснюється відповідно до законодавства з наданням Висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна (додаток 1) або Висновку щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об'єкта нерухомого майна (додаток 2).
2. Порядок поділу об'єктів нерухомого майна
2.1. Об'єкти нерухомого майна, які підлягають технічній інвентаризації відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за N 582/5773 (із змінами), а також єдині майнові комплекси, що належать на праві власності і розташовані на одній земельній ділянці, можуть бути поділені на самостійні об'єкти нерухомого майна.
2.2. Поділ на самостійні об'єкти нерухомого майна провадиться відповідно до законодавства з наданням кожному об'єкту поштової адреси.
2.3. Не підлягають поділу об'єкти нерухомого майна, до складу яких входять самочинно збудовані (реконструйовані, переплановані) об'єкти нерухомого майна. Питання щодо поділу об'єктів нерухомого майна може розглядатись лише після визнання права власності на них відповідно до закону.
2.4. Поділ на самостійні об'єкти нерухомого майна повинен відповідати умовам, що передбачені чинними будівельними нормами.
2.5. При підготовці документів про поділ нерухомого майна БТІ проводять такі дії:
уточнюється кількість основних будинків і допоміжних будівель, що входять до складу об'єкта нерухомого майна, виявляються і вносяться до матеріалів технічної інвентаризації поточні зміни в будинках, будівлях, спорудах;
за відсутності нотаріально посвідченого договору чи рішення суду щодо порядку користування будинками, будівлями та спорудами беруться до уваги заяви всіх співвласників, підписи яких засвідчені нотаріально.
2.6. Після цього готується Висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна (додаток 1), який містить такі дані:
а) кому належить об'єкт нерухомого майна;
б) на підставі яких правовстановлювальних документів;
в) повну технічну характеристику об'єкта нерухомого майна;
г) фактичне користування будинками (приміщеннями), будівлями та спорудами між співвласниками;
ґ) який документ підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою;
д) склад новоутворених об'єктів нерухомого майна і їх адреси;
е) пропозиції щодо можливих розмірів земельних ділянок, що закріплюються за новими (виділеними) об'єктами з урахуванням обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок відповідно до затвердженої містобудівної документації та земельного законодавства (варіанти поділу додаються).
2.7. Спори щодо поділу об'єктів нерухомого майна вирішуються в судовому порядку.
3. Розрахунок часток у спільній власності на об'єкти нерухомого майна та порядок виділу в натурі частки з нерухомого майна
3.1. Розрахунок часток у спільній власності на об'єкти нерухомого майна виконується за заявами всіх співвласників об'єктів нерухомого майна.
У разі невідповідності розмірів часток, указаних у правовстановлювальних документах, реальним часткам за згодою всіх співвласників здійснюється розрахунок відповідних часток нерухомого майна з метою отримання відповідних правовстановлювальних документів.
3.2. Право кожного співвласника в спільній частковій власності визначається часткою, яка виражається в простих правильних дробах (1/2; 1/3; 3/5 тощо). При цьому вказані в правовстановлювальних документах розміри часток співвласників на об'єкт нерухомого майна в сумі повинні становити одиницю.
3.3. За відсутності згоди всіх співвласників щодо зміни часток питання вирішується в судовому порядку.
3.4. При розрахунку частки кожного співвласника в будинку необхідно визначити всю внутрішню площу будинку, а також площу, яка належить кожному співвласнику окремо відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за N 582/5773 (із змінами). Приклад розрахунку часток житлового (садибного чи дачного) будинку садибного типу наведено в додатку 3 до цієї Інструкції.
3.5. Визначення вартості малоповерхових будинків, будівель і споруд проводиться згідно із Збірником укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд (додаток до наказу Фонду державного майна України та Держжитлокомунгоспу України від 23.12.2004 N 2929/227 "Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва", зареєстрованого у Мін'юсті України 18.01.2005 за N 54/10334) з відповідною індексацією.
3.6. Зношеність будинків визначається за їх конструктивними елементами відповідно до вимог чинних нормативних документів з цих питань.
3.7. Розрахунок розміру часток у спільній частковій власності на квартири, що приватизуються, провадиться відповідно до додатка 1 Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.09.92 N 56 (із змінами). Приклад розрахунку часток у квартирі багатоквартирного житлового будинку наведено в додатку 4 до цієї Інструкції.
3.8. Розрахунок розміру часток у спільній власності на вбудовані приміщення в житлових будинках та приміщення в громадських будинках провадиться пропорційно до загальної площі приміщень.
3.9. Визначення розміру часток у єдиному майновому комплексі провадиться з урахуванням вартості всіх будинків, будівель і споруд, що розташовані за однією адресою та перебувають у власності всіх співвласників. Приклад розрахунку часток у єдиному майновому комплексі наведено в додатку 5 до цієї Інструкції.
3.10. БТІ готує Висновок щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об'єкта нерухомого майна (додаток 2) для укладення договору про виділ в натурі частки з об'єкта нерухомого майна або договору про виділ частки з об'єктів нерухомого майна, що є у спільній частковій власності.
3.11. За наявності самочинно збудованих (реконструйованих, перепланованих) об'єктів нерухомого майна документи щодо виділу готуються тільки після визнання права власності на них відповідно до закону.
Самочинно збудовані об'єкти нерухомого майна до розрахунку не включаються.
Начальник Управління
житлової політики
та житлового господарства

В.М.Кірюшин
Додаток 1 до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна

__________________________________ Зразок

__________________________________

(найменування бюро технічної

інвентаризації)

"___"_______________ 200__ р.

N _________

ВИСНОВОК
щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна

Видано власнику(ам) _____________________________________________

(найменування юридичної особи, П.І.Б.

фізичної особи)

про те, що на підставі __________________________________________

(назва правовстановлювального документа)

________________________________________________________________,

технічна характеристика ________________________________________,

(розмір частки, назва об'єкта нерухомого

майна)

фактичне користування ___________________________________________

(перелік будинків, розмірів приміщень

та господарсько-побутових

_________________________________________________________________

будівель, споруд, які становлять реальну частку)

_________________________________________________________________

розташовано (область, місто, селище, село) ______________________

_________________________________________________________________

на вул. (пров., площі) _____________________________ N __________

вартістю ____________________________________________________ грн

Право власності (користування) земельною ділянкою підтверджується

_________________________________________________________________

(назва документа, розмір земельної ділянки)

Склад новоутворених об'єктів нерухомого майна і їх адреси _______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

За технічними показниками об'єкт ______________________ поділено.

(може або не може бути)

Додаток: варіанти поділу на ______ аркушах.

Начальник бюро технічної інвентаризації __________ ______________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

М.П.

Виконав ______________________

(прізвище, ініціали)

Додаток 2 до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна

__________________________________ Зразок

__________________________________

(найменування бюро технічної

інвентаризації)

"___"_______________ 200__ р.

N _________

ВИСНОВОК
щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об'єкта нерухомого майна

Видано власнику(ам) _____________________________________________

(найменування юридичної особи, П.І.Б.

фізичної особи)

про те, що на підставі __________________________________________

(назва правовстановлювального документа)

________________________________________________________________,

технічна характеристика ________________________________________,

(розмір частки, назва об'єкта нерухомого

майна)

яка складається з _______________________________________________

(перелік номерів, розмірів приміщень та

господарсько-побутових

_________________________________________________________________

будівель, споруд, які становлять реальну частку)

_________________________________________________________________

розташовано (область, місто, селище, село) ______________________

_________________________________________________________________

на вул. (пров., площі) _______________________________ N ________

вартістю ____________________________________________________ грн

Право власності (користування) земельною ділянкою підтверджується

_________________________________________________________________

(назва документа, розмір земельної ділянки)

За технічними показниками _______________ частина об'єкта _______

(розмір частки) (є або

не є)

відокремлена, ________________ окремий вихід і __________________

(має або не має) (може або не може)

бути виділена в натурі.

Начальник бюро технічної інвентаризації __________ ______________

(підпис) (прізвище,

ініціали)

М.П.

Виконав ______________________

(прізвище, ініціали)

Додаток 3 до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна
ПРИКЛАД
розрахунку часток житлового (садового чи дачного) будинку садибного типу
Об'єкт нерухомого майна складається з одного житлового будинку, в якому є п'ять житлових кімнат, дві вітальні, дві кухні, одна засклена веранда, один тамбур і один хлів, господарські споруди відсутні, і належить двом співвласникам на основі їх правовстановлювальних документів, у яких указано, що одному з них належать у житловому будинку дві кімнати, вітальня, кухня і тамбур, другому - три кімнати, кухня, вітальня, засклена веранда, хлів.
Установлено, що інвентаризаційна вартість усіх будівель об'єкта становить 27000 грн, у тому числі основної частини будинку - 20000 грн, заскленої веранди - 4140 грн, тамбура - 650 грн, хліва - 2210 грн.
Для визначення у відсотковому відношенні частки кожного співвласника в основній частині житлового будинку необхідно встановити всю внутрішню площу основної частини будинку, а також площу, яка належить кожному співвласнику, без урахування площ прибудов, надбудов, веранд, тамбурів тощо.
Визначена для першого співвласника площа ділиться на всю площу основної частини будинку. Одержана величина перемножується на вартість основної частини будинку, після чого до отриманого результату додається вартість тамбура. У результаті одержуємо вартість належної власнику частини будинку.
У вищенаведеному прикладі припустимо, що внутрішня площа основної частини будинку становить 120 кв.м, у тому числі площа (основної частини будинку), що належить першому співвласнику, дорівнює 50 кв.м, а другому співвласнику - 70 кв.м. Частка першого співвласника в основній частині будинку становить:

50 * 100

---------- = 41,7%

120

Вартість цієї частини будинку дорівнює:

20000 * 41,7

-------------- = 8340 грн.

100

Вартість частини нерухомого майна, що належить першому співвласнику, становить:

8340 грн + 650 грн (вартість тамбура) = 8990 грн.

Частка в загальній власності нерухомого майна становить:

8990 * 100

------------ = 33,3% або 1/3 об'єкта.

27000

Частка другого співвласника в основній частині будинку становить:

70 * 100

---------- = 58,3%,

120

вартість цієї частини будинку дорівнює:

20000 * 58,3

-------------- = 11660 грн.

100

Вартість частини об'єкта, що належить другому співвласнику, становить:

11660 грн + 4140 грн (вартість веранди) +

+ 2210 грн (вартість хліва) = 18010 грн.

Частка в загальній власності на об'єкт дорівнюватиме:

18010 * 100

------------- = 66,7% або 2/3 об'єкта.

27000

У тих випадках, коли окремі частини житлового будинку відрізняються одна від іншої за матеріалом, оздобленням або зношеністю, у розрахунках визначення часток кожного співвласника повинна бути врахована різна вартість внутрішньої площі в окремих основних частинах цього будинку.
Додаток 4 до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна
ПРИКЛАД
розрахунку часток у квартирі багатоквартирного житлового будинку
У квартирі мешкають три власники і займають кімнати таких розмірів: перший - дві житлові кімнати площею 30 кв.м, другий - три житлові кімнати площею 40 кв.м і третій - одну житлову кімнату площею 20 кв.м, площа підсобних приміщень квартири загального використання становить 45 кв.м.
За цих умов розрахунок частки складає:
першого власника

45 * 30

П = 30 + -------------- = 30 + 15 = 45 кв.м,

1 30 + 40 + 20

45 34

де ----- = ----- = 17/50;

135 100

другого власника

45 * 40

П = 40 + -------------- = 40 + 20 = 60 кв.м,

2 30 + 40 + 20

60 44

де ----- = ----- = 22/50;

135 100

третього власника

45 * 20

П = 20 + -------------- = 20 + 10 = 30 кв.м,

3 30 + 40 + 20

30 22

де ----- = ----- = 11/50;

135 100

Перевірка:

17 22 11 50

---- + ---- + ---- = ---- = 1

50 50 50 50

Примітка.

П , П , П - площі кімнат, які займають власники.

1 2 3

Додаток 5 до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна
ПРИКЛАД
розрахунку часток у єдиному майновому комплексі
1. Об'єкт нерухомого майна складається з будинків під літерами "А", "Б", "В", "Г", у якому розташовані 2 гаражі під літерами "Д" і "Є" і один сарай під літерою "Ж", замощення N I, II і споруди N 1, 2 - між двома співвласниками на основі їх правовстановлювальних документів, у яких указано, що одному з них належать будинки - літери "А", "Б", гараж - літера "Д", сарай - літера "Ж", замощення N I і споруда N 1, другому - будинки - літери "В", "Г", гараж - літера "Є", замощення N II і споруда N 2. Установлено, що вартість усіх будівель об'єкта становить 250790 грн, у тому числі будинку - літера "А" - 80600 грн, літера "Б" - 75952 грн, літера "В" - 34078 грн, літера "Г" - 27650 грн, гаража - літера "Д" - 5080 грн, гаража - літера "Є" - 5710 грн, сараю - літера "Ж" - 4900 грн, замощення N I - 4000 грн, споруди N 1 - 6120 грн, замощення N II - 4300 грн, споруди N 2 - 2400 грн.
Для визначення у відсотковому відношенні частки кожного співвласника в єдиному майновому комплексі необхідно визначити інвентаризаційну або балансову вартість об'єкта нерухомого майна, яка належить кожному співвласнику.
Вартість частини об'єкта нерухомого майна, що належить першому співвласнику, становить:
80600 + 75952 + 4900 + 5080 + 4000 + 6120 = 176652 грн.
Частка в загальній власності на об'єкт нерухомого майна першого співвласника дорівнює:

176652 * 100

-------------- = 70,4%, або 2/3 об'єкта.

250790

Вартість частини нерухомого майна, що належить другому співвласнику, становить:

34078 + 27650 + 5710 + 4300 + 2400 = 74138 грн.

Частка в загальній власності на об'єкт нерухомого майна другого співвласника дорівнює:

74138 * 100

------------- = 29,6%, або 1/3 об'єкта.

250790

2. У разі, якщо при визначенні у відсотковому відношенні частки відсутня вартість, розрахунок проводиться пропорційно за площами.
2.1. До складу єдиного майнового комплексу входять: адмінбудинок - літера "А", котельня - літера "Б", цех - літера "В", овочесховище - літера "Г", навіс - літера "Д", споруда N 1, замощення N I.
Внутрішня площа єдиного майнового комплексу, а саме: адмінбудинок - літера "А", котельня - літера "Б", цех - літера "В", овочесховище - літера "Г" становлять 7640,0 кв.м.
Відчужуються будинок, цех - літера "В" площею 1382,4 кв.м, навіс - літера "Д", споруда N 1, замощення N I.
Частка будинку, який підлягає відчуженню, дорівнює:

1382,4 * 100

-------------- = 18,1, або 18/100 від єдиного

7640,0

майнового комплексу.

У технічній характеристиці витягу з реєстру прав або довідці-характеристиці до опису об'єкта нерухомого майна вноситься нерухоме майно, яке не включено до обсягу розрахунку, а саме: навіс - літера "Д", споруда N 1, замощення N I.
2.2. Відчужується другий поверх будинку - літера "А".
Для визначення у відсотковому відношенні частки відчужуваного майна в нежитловому будинку необхідно визначити всю внутрішню площу будинку, за винятком площ, зайнятих опалювальними плитами і печами, а також площу, яка підлягає відчуженню. Установлено, що загальна площа другого поверху будинку - літера "А" складає 240 кв.м.
Загальна площа будинку - 484 кв.м.
Для визначення у відсотковому відношенні частки поверху будинку, яка підлягає відчуженню, необхідно:

240 * 100

----------- = 49,6%, або дорівнює 50/100 від будинку.

484

У технічній характеристиці витягу з реєстру прав або довідці-характеристиці до опису об'єкта нерухомого майна в пункті "за заявою власника відчужуються", крім частки, указуються: літера будинку, поверх, номери та площа приміщень.
2.3. У разі, якщо технічна інвентаризація єдиного майнового комплексу не проводилася і немає можливості провести розрахунок часток у витягу або довідці-характеристиці, вказується інформація щодо відчуження приміщень (літери, номери та площа приміщень).

За матеріалами: Адвокат-консалтінг