Поиск

У якому разі тимчасово вилучається талон про проходження державного технічного огляду та ліцензійна картка на транспортний засіб?

Ст. 265-3 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожньго руху" № 586-2 від 24.09.2008 р. (далі - Закон) визначено, що у разі експлуатації транспортного засобу, що має несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби), або не укомплектований відповідно до призначення чи має інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або є таким, що своєчасно не пройшов державно­го технічного огляду, — працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає талон про проходження державного технічного огляду.
У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або вантажів без відміток у дорожньому листі про проходження щозмінного передрейсового медичного огляду та перевірку технічного стану транспортного засобу, без посвідчення водія відповідної категорії, а також направления в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусний марш­рут протяжтстю понад 500 км працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає ліцензійну картку на транспортний засіб.
Про тимчасове вилучення талона про проходження дер­жавного технічного огляду або ліцензійної картки на транс­портний засіб складається відповідний акт. Порядок тимча­сового вилучення талона про проходження державного тех­нічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб визначається Кабінетом Міністрів України.

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

На який строк може тимчасово затримуватися транспортний засіб?

Ст. 265-2 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" № 586-2 від 24.09.2008 р. (далі - Закон) визначено про тимчасове затримання транспортних засобів.
У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені ч. 1, 2, 3, 5 і 6 ст. 121, ст. 121-1, 126, ч. 1, 2, 3 і 4 ст. 130, ст. 132-1, 206-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі — Кодекс), працівник Держав­ної автомобільної інспекції тимчасово затримує транспорт­ний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в т. ч. за допомогою спеціального автомобіля — евакуатора. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
Після тимчасового затримання транспортного засобу працівник Державної автомобільної інспекції зобов'язаний надати особі можливість повідомити про тимчасове затриман­ня транспортного засобу та своє місцезнаходження іншу особу за власним вибором і вжити заходів щодо повернення автомобіля до місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у процесі його огляду.
Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне право­порушення, але не більше 3 днів з моменту такого затри­мання.
Після закінчення 3-денного строку тимчасового затриман­ня транспортного засобу особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення особи є обов'язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.
За подання такого звернення та повернення особі тимча­сово затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата. Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках визначається Кабінетом Міністрів України.

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

На який строк може тимчасово вилучатися посвідчення водія?

Ст. 265-1 Закону України "про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" № 586-2 від 24.09.2008 р. (далі - Закон) визначено, що у разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, за яке може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, працівник Дер­жавної автомобільної інспекції тимчасово вилучає посвідення водія до набрання законної сили постановою у справі про адміністративне правопорушення, але не більше ніж на 3 місяці з моменту такого вилучення, і видає тимчасовий дозвіл на пра­во керування транспортними засобами. Про тимчасове вилу­чення посвідчення водія робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
Після закінчення 3-місячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого до­кумента. Таке звернення особи є обов'язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.
За подання такого звернення та повернення особі вилуче­ного посвідчення водія не може стягуватися плата. Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія визначається Кабінетом Міністрів України.

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

Платить ли за жилье без прописки?

Здравствуйте. Скажите, я имею две приватизированные на меня квартиры, в одной из них зарегистрирован я сам. В другой - никто не прописан и не живет. В Законе "О жилищно-коммунальных услугах" есть статья, дающая право не оплачивать коммунальные услуги и квартплату там, где никто не живет. Так ли это? Спасибо, Виталий.

Согласно п.6 ч.1 первой ст.20 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" № 1875-6 от 24.06.2004 г., вы действительно имеете право не оплачиватьстоимость жилкомуслуг в случае отсутствия жильцов при надлежащем документальном оформлении в жэке - нужно написать соответствующее заявление и привести двух свидетелей-соседей, которые подтвердят, что квартира пустует.

По материалам: Адвокат-консалтинг