Поиск

Маркет АРБУЗ у тіні від податкової.

Мережа маркетів АРБУЗ уникає сплати податків, адже товарний чек у АРБУЗі, як виявив «Громадський контроль діє», не відповідає вимогам українського законодавства.

Якщо раніше суб’єктам господарювання (СГ)  дозволялося видавати товарні чеки у довільній формі. Та в той же час, виходячи із змісту Закону України від 12.05.1991 №1023-XII  «Про захист прав споживачів», а також визначення Законом про РРО термін розрахункових документів, до яких відносяться товарні чеки, товарний чек повинен містити напис «Товарний чек» та за змістом відповідати вимогам п.п. 3.2 п. 3 наказу №614 за виключенням зазначення в ньому фіскального номера реєстратора розрахункових операцій, напису «Фіскальний чек».

На сьогоднішній день, вимоги до оформлення та видачі фіскального чеку стали більш жорсткими. Згідно з «Положенням про форму та зміст розрахункових документів» касовий чек повинен містити такі обов’язкові реквізити:

- найменування господарської одиниці;

- адресу господарської одиниці;

- для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери «ПН»;

- для СГ, що не є платниками ПДВ, - податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі літери «ІД» (ідентифікаційні дані);

- якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, - кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);

- вартість одиниці виміру товару (послуги);

- назва товару (послуги);

- літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги) (для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ);

- позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо) та суму коштів за цією формою оплати;

- загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;

- для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, - окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ»;

- для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), - окремим рядком розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення;

- порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;

- фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери «ФН»;

- напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та найменування або логотип виробника.

На чеку від АРБУЗа навіть не вказано, який магазин його видав, не те що ідентифікаційний номер. Маємо просто напис «ФОП Клементьєв Д.В.». І на тому дякуємо, будемо знати с приводу діяльності якого підприємця звертатися до податкової. Адже, відсутність індивідуального номера платника податків вказує на те, що даний магазин платником податків не являється взагалі.

Повна інформація у чеку є запорукою вашої захищеності, як споживача, від шахраїв та недобросовісних підприємців, які, ігноруючи податкову, так само можуть ігнорувати норми санітарії та якості.

Додати коментар


Захисний код
Оновити