Поиск

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо подій навколо функціонування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та газотранспортної системи України

ПОСТАНОВА
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань з'ясування обставин порушення посадовими
особами, керівництвом Служби безпеки України Конституції та
законів України при виконанні ними своїх службових
обов'язків (щодо подій навколо функціонування
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
та газотранспортної системи України)

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України, статті 87 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань з'ясування обставин пору­шення посадовими особами, керівництвом Служби безпеки України Конституції та законів України при виконанні ними своїх службових обов'язків (щодо подій навколо функціонування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та газотранс­портної системи України) (далі—Тимчасова слідча комісія).
2. Визначити основним завданням Тимчасової слідчої комісії — надання українському суспільству достовірної інформації щодо розслідування питань порушення посадовими особами, керівництвом Служби безпеки України Конституції та законів Ук­раїни при виконанні ними своїх службових обо­в'язків та з'ясування обставин щодо подій навколо функціонування Націонапьної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та газотранспортної системи України.
3. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Зварича Романа Ми­хайловича, заступником голови Тимчасової слідчої комісії—народного депутата України Ілляшова Григорія Олексійовича.
4. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних депутатів України:
ГОЛУБА Олександра Володимировича — фракція Комуністичної партії України;
КАТЕРИНЧУКА Миколу Дмитровича — фракція Блоку «НАША УКРАЇНА — НАРОДНА САМООБОРО­НА»;
ЛЕЛЮКА Олексія Володимировича — фракція Партії регіонів;
ПАВЛОВСЬКОГО Андрія Михайловича — фракція «Блок Юлії Тимошенко»;
ШЕНЦЕВА Дмитра Олексійовича — фракція Партії регіонів;
ШЕРШУНА Миколу Харитоновича — фракція «Блок Литвина»;
ШКІЛЯ Андрія Васильовича — фракція «Блок Юлії Тимошенко».

5. Кабінету Міністрів України, Секретаріату Пре­зидента України, Міністерству палива та енергетики України, Національній акціонерній компанії «Нафто­газ України», Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Фонду державного майна України, Державній податковій адміністрації України, Державній митній службі України, місцевим державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності та підпорядкування забезпечити додержання законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», «Про державну таємницю» щодо доступу народних депутатів України — членів Тимчасової слідчої комісії до інформації, матеріалів і документів, у тому числі договорів, що стосуються завдань Тимчасової слідчої комісії та можливих ознак корупції в діях посадових і службових осіб.
6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Тимчасової слідчої комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.
7. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії— три місяці з дня прийняття цієї Постанови.
8. Попередню інформацію Тимчасової слідчої комісії заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніш як через 30 днів з дня прий­няття цієї Постанови.
9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України
В.Литвин

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин незаконного затримання Колесникова Бориса Вікторовича

ПОСТАНОВА
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування обставин незаконного
затримання 6 квітня 2005 року Головним слідчим управлінням
Міністерства внутрішніх справ України голови Донецької
обласної ради Колесникова Бориса Вікторовича, утримання
його під вартою, а також порушення стосовно нього
кримінальної справи

У зв'язку з численними фактами порушення Конституції та законів України під час затримання 6 квітня 2005 року Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України голови Донецької обласної ради Колесникова Бориса Вікторовича, утримання його під вартою, а також пору­шення стосовно нього кримінальної справи відповіно до частини третьої статті 89 Конституції України, статті 87 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставин не­законного затримання 6 квітня 2005 року Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України голови Донецької обласної ради Колеснико­ва Бориса Вікторовича, утримання його під вартою, а також порушення стосовно нього кримінальної справи (далі — Тимчасова слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії розслідувати обставини незаконного затримання 6 квітня 2005 року Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України голови Донецької обласної ради Колесникова Бориса Вікторовича, утримання його під вартою, а також порушення стосовно нього кримінальної справи.
3. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного депутата України ДЖИГУ Миколу Васи­льовича, заступником голови Тимчасової слідчої комісії —народного депутата України ПИЛИПЕНКА Володимира Пилиповича.
4. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних депутатів України:
ВАСИЛЬЄВА Олександра Андрійовича — фракція Партії регіонів;
ГОРИНУ Ірину Анатоліївну — фракція Партії регіонів;
ГРИВКОВСЬКОГО Вадима Олександровича — фракція «Блок Литвина»;
ГРИМЧАКА Юрія Миколайовича — фракція Блоку «НАША УКРАЇНА — НАРОДНА САМООБОРОНА»;
ДЕМИДКА Володимира Миколайовича — фракція Партії регіонів;
ОЛІЙНИКА Святослава Васильовича — фракція «Блок Юлії Тимошенко»;
ПИСАРЕНКА Валерія Володимировича — фракція «Блок Юлії Тимошенко».

5. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Тимчасової слідчої комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.
6. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії — один рік з дня прийняття цієї Постанови.
7. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї Постанови.
8. Ця Постанова набирає чинности з дня її прий­няття.
Голова Верховної
Ради України
В.Литвин

За матеріалами: Адвокат-консалтінг

Про розгляд колективного звернення по підсумкам акції від 16.02.09 г.

Про розгляд колективного звернення по підсумкам акції від 16.02.09 г. "За оновлення політичної еліти" за ініціативою А.Каряки.
Державна податкова адміністрація України в межах компетенції розглянула колективне звернення стосовно політичної, економічної та політичної ситуації в Україні та висловлює Вам щиру подяку за проявлену громадянську небайдужість, активну життєву позицію та пропозиції щодо формування державної податкової політики.
Стосовно пропозицій щодо розробки та прийняття Закону України спрямованого на зменшення ставки податку з власників транспортних засобів та включення його до вартості бензину, слід зазначити, що 12.02.09 за № 3030-12 народним депутатом України Сочкою О.О. було зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону України „Про внесення змін до статті 3 Закону України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (щодо забезпечення однакового підходу до платників податку). Зазначеним законопроектом запропоновано змінити діючий на сьогодні підхід до справляння податку з власників транспортних засобів з одночасним встановленням податку на рівні 6 відсотків від вартості проданого кінцевим споживачам моторного палива.
При цьому, 17.02.09 на пленарному засіданні Верховної Ради України, за результатами розгляду 14 законопроектів щодо оподаткування транспортних засобів, прийнято за основу проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (реєстр. № 3030-1).
Зазначений законопроект у редакції, доопрацьованій до другого читання робочою групою при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної политики, 5 березня 2009 року прийнято Верховною Радою України в цілому та 13 березня 2009 року направлено на підпис Президенту України.
Що стосується пропозиції щодо зменшення податкового навантаження на малий та середній бізнес, то слід зазначити, що у Верховній Рад!іУкраїни зареєстровано проект Закону України „Про місцеві податки і збори" (реєстраційний № 3532), положення якого спрямовані на законодавче врегулювання справляння місцевих податків і зборів в Україні та оптимізацію податкової системи в Україні.
Законопроектом пропонується скасувати малоефективні для бюджету та досить обтяжливі у адмініструванні 12 загальнодержавних та місцевих податків, зборів та обов'язкових платежів, зокрема, податок на промисел, комунальний податок, збір за проведення гастрольних заходів, збір за видачу дозволу на розміщення об'ектів торгівлі та сфери послуг, збір за право використання місцевої символіки, збір з власників собак, збір за видачу ордера на квартиру, збір за участь у бігах на іподромі, збір за виграш на бігах на іподромі збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, збір за право проведення кіно- і телезйомок, збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей.
На даний час зазначений законопроект доопрацьовується робочими підгрупами у Комітеті ВРУ з питань податкової та митної політики.
Також слід зазначити, що на сьогоднішній день Урядом України доопрацьовується проект Стратегії реформування податкової системи України на базі якої буде сформовано проект Податкового кодексу України, прийняття якого дозволить забезпечити створення стабільної комплексної системи податків в Україні, ліквідувати існуюч!іпрогалини та протиріччя в різних нормативно-правових актах з питань оподаткування, створення суб'єктам господарювання найбільш сприятливих умов для їх підприємницької діяльності, зменшення податкового навантаження тощо.
Користуючись нагодою, ще раз висловлюємо вдячність за одержані пропозиції і запевняємо, що при здійсненні нормотворчої роботи Державна податкова адміністрація України буде враховувати Ваші пропозиції.

За матеріалами:Адвокат-консалтінг

Налоговая инспекция провела плановую проверку Харьковского завода "Гидропривод" (ПРИЛОЖЕНИЕ - акт проверки)

Государственной налоговой инспекцией В Ленинском районе Харькова проведена плановая выездная документальная проверка Открытого акционерного общества "Харьковский завод Гидропривод" за период 01.10.2006 года по 31.03.2008 года.

По результатам проверки налоговой инспекцией завода было доначисленно:

1. По налогу на прибыль (нарушены п.п. 7.4.2.П.7.4 ст.7 Закона Украины от 22.05.1997 № 283/97 "О налогообложении прибыли предприятий"). В результате чего установлено занижение налога на прибыль в сумме 489037,75 грн.

2. По налогу на добавленную стоимость (нарушены п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7, п.п. 7.4.1 п. 7.1 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 № 168/97-ВР "О налоге на добавленную стоимость "). В результате чего установлено занижение налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в сумме 271983,36 грн.

3. Налог с доходов физических лиц (нарушены пп.6.5.И п.6.5 ст.6, пп.8.1.1 п.8.1 ст.8 Закона Украины от 22.05.2003 года "О налоге с доходов физических лиц" с изменениями и дополнениями) В результате чего установлено неудержание и неперечисление налога с доходов физических лиц в сумме 129,90 грн в декабре 2007 года.

По состоянию на 21.10. 2008 доначисленные суммы не согласованы. По акту проверки предприятием предоставлены возражения.

По материалам: Адвокат-консалтинг